SUMMARY OF IWA POLAND

The second Conference of the International Water Association IWA for young scientists in Poland


IWA YWP CONFERENCE WARSAW 2020

POLAND - Warsaw University of Technology, 12 - 14 February 2020

Zapraszamy na Konferencję IWA YWP!

WELCOME TO IWA YWP CONFERENCE!

Zarząd IWA Polska

Aktualności

Już odliczamy!

Organizatorzy

Sponsorzy