Download file / Pliki do pobrania

Presentation template (wzór prezentacji)

The Organizing Committee does not provide official template for presentations. Presentations would be accepted using custom layout with preferred slide aspect ratio 4:3.

Komitet organizacyjny nie udostępnia oficjalnego wzoru prezentacji. Obowiązuje układ dowolny z sugerowanym rozmiarem slajdów 4:3.