IWA YWP 2017

12 – 13 września 2017 Kraków, Polska

Water, Wastewater and Energy in Smart Cities

Konferencja International Water Association (IWA) Young Water Professionals, która odbyła się we wrześniu 2017 roku w Krakowie, była pierwszym wydarzeniem, które zostało zorganizowane przez polski odział stowarzyszenia IWA. Głównym organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (WIŚ PK) oraz przedstawiciele Politechniki Gdańskiej (PG). Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof.PK ze strony PK i dr inż. Jakub Drewnowski z PG. Komitet Naukowy konferencji reprezentowany był przez Dziekana WIŚ PK dr hab. inż. Stanisława Rybickiego oraz prof. Jacka Mąkinie z PG . Współorganizatorami byli przedstawiciele 8 polskich uczelni: Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Lubelska oraz Politechnika Warszawska.

Konferencja była doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych koncepcji i technologii z branży wodno – ściekowej. Praktyczne aspekty rozwoju technologicznego oraz możliwe perspektywy ich zastosowania podkreślało przewodnie hasło wydarzenia „Woda, ścieki i energia w inteligentnych miastach” (Water, wastewater and Energy in smart cities).

Konferencja skierowana była głównie do młodych naukowców oraz specjalistów z branży wodnej. W konferencji wzięło udział około 100 uczestników, z czego prawie 20% stanowili goście z wielu państw Europy i świata, m.in. Węgier, Czech, Niemiec, Ukrainy, Chin, Japonii, Tajlandii, Iranu, Jemenu i Indii. Poza doktorantami, pracownikami wyższych uczelni oraz ośrodków badawczych były również osoby związane z przemysłem. Z ponad 90 zgłoszonych abstraktów, ostatecznie 40 przedstawionych zostało w formie prezentacji ustnych, a 40 jako postery.

Sponsorami konferencji były firmy: CH2M, Wodociągi Krakowskie, Sądeckie Wodociągi, Krakowski Holding Komunalny, WTW a Xylem Brand, DIEHL Metering, Pol-Eko-aparatura, ENVIROTECH, NIVUS.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość pogłębienia wiedzy związanej z uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków oraz uzyskaniem informacji o aktualnych trendach w zakresie usuwania i odzysku związków biogennych, odnawialnej energii i energoefektywności. Oprócz oficjalnej części konferencji, zorganizowano również szereg dodatkowych atrakcji. Pierwszego dnia zostały zorganizowane warsztaty pt. „Successful proposals for individual and project fundraising”, przedstawiające możliwości pozyskiwania grantów na badania. W programie znalazły się również warsztaty prowadzone przez WTW a XYLEM Brand. W ramach atrakcji towarzyszących konferencji uczestnicy mieli okazję zwiedzić podziemia Miasta Krakowa pod Rynkiem Głównym, a ostatniego dnia konferencji udali się do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Konferencja w Krakowie to pierwszy, konferencyjny sukces polskiego oddziału IWA YWP. Czekamy na następne spotkania i wspólne imprezy!

Pełen raport dostępny poniżej:
Report 1st IWA YWP-POL KRK 2017

Materiały konferencjne 1st IWA Polish Young Water Professionals Conference:
Book of abstract IWA YWP Cracow 2017
Wydawnictwo E3S

Zdjęcia z konferencji:
Dzień 1
Dzień 2