The winner of the IWA YWP contest in Warsaw will receive as a reward free participation (exemption from the conference fee) during the next IWA YWP conference to be held in Riga.

Zwycięzca konkursu IWA YWP w Warszawie na najlepszą prezentację, otrzyma w nagrodę bezpłatny udział (zwolnienie z opłaty konferencyjnej) podczas następnej konferencji IWA YWP która odbędzie się w Rydze.