IWA POLSKA

Zarząd IWA POLSKA

Zarząd IWA POLSKA został utworzony na przełomie roku 2015/2016 z inicjatywy prof. dra hab. inż. Jacka Mąkini, prorektora ds. współpracy i innowacji Politechniki Gdańskiej, który został powołany na stanowisko Prezesa IWA POLSKA w kadencji 2016-2019. Członkowie Komitetu Narodowego IWA POLSKA są wieloletnimi działaczami IWA na arenie międzynarodowej i reprezentują zarówno środowiska naukowe jak i świata przemysłu branży wodno-ściekowej.

 Galeria       event2

Postęp i nowe technologie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na poziomie międzynarodowym są obecnie bardzo dynamiczne. Krajowy Zarząd IWA POLSKA reprezentuje polskie interesy i doświadczenie w branży wodno-ściekwej na forum Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego IWA z siedzibą w Londynie.

Członkostwo IWA POLSKA jest dobrowolne.

UWAGA! Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego (IWA) stają się od dnia powołania krajowego Zarządu IWA POLSKA także jej członkami o ile nie wniosą sprzeciwu na piśmie do Zarządu IWA POLSKA.

LISTA CZŁONKÓW OFICJALNIE ZAJEREJSTROWANYCH W GRUPIE IWA POLAND 

KMN                 View image on Twitter

Połącz się z globalną platformą IWA-CONNECT.ORG dla ekspertów branzy wodno-ściekowej. Korzyści z członkostwa:

  • Stały kontakt z ekspertami w różnych sektorach i dyscyplinach
  • Zdobywaj nowe doświadczenia od światowej klasy ekspertow z branży i poznawaj najlepsze praktyki
  • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

View image on Twitter    View image on Twitter

The International Water Association

IWA
Alliance House
12 Caxton Street
London SW1H 0QS
United Kingdom
Tel: +44 207 654 5500
Fax: +44 207 654 5555

Email: water@iwahq.org

Więcej informacji na stronie: http://www.iwa-network.org/