Publications / Publikacje

The best papers will be recommended by Scientific Committee to be also reviewed by IWA and published in the journals: Water Science and Technology, Water Supply and Water Practice and Technology.

Najlepsze artykuły będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do publikacji w następujących czasopismach: Water Science and Technology, Water Supply and Water Practice and Technology. Artykuły przed publikacją będą poddane dodatkowym recenzjom zgodnie z wymogami czasopism.