Rozwój IWA i YWP w Polsce

Oddział IWA Polska został powołany z inicjatywy naukowców z Politechniki Gdańskiej. Członkami Komitetu Narodowego IWA Polska są wieloletnimi członkowie IWA reprezentujący środowisko naukowe, jak i branżę wodno-ściekową na arenie międzynarodowej. Po więcej informacji zapraszamy do biuletynu.

Read more

IWA Conference WWRR, Poznań, 10–13 kwietnia 2022

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję IWA Wastewater, Water and Resource Recovery (WWRR) 2022 organizowaną przez Politechnikę Poznańską.  Z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną, po wnikliwych dyskusjach, komisja konferencji zdecydowała się na przeprowadzenie konferencji w pełni on-line. Więcej informacji na stronie konferencji https://wwrr.put.poznan.pl/

Read more

IWA YWP 2020

2ND IWA POLISH YOUNG WATER PROFESSIONALS CONFERENCE: EMERGING TECHNOLOGIES IN WATER AND WASTEWATER SECTOR W dniach 12-14 lutego 2020 roku w nowoczesnej przestrzeni Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się 2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference: Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector (IWA YWP Warsaw 2020) zorganizowana przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i […]

Read more

IWA YWP 2020 Warsaw Contest for the best presentation!

The winner of the IWA YWP contest in Warsaw will receive as a reward free participation (exemption from the conference fee) during the next IWA YWP conference to be held in Riga. Zwycięzca konkursu IWA YWP w Warszawie na najlepszą prezentację, otrzyma w nagrodę bezpłatny udział (zwolnienie z opłaty konferencyjnej) podczas następnej konferencji IWA YWP […]

Read more

Strefa edukacji WOD-KAN 2019

23 MAJ 2019, targi WOD-KAN Bydgoszcz 23 maja 2019 podczas targów WOD-KAN w Bydgoszczy po raz pierwszy odbyła się Strefa Edukacji. Wydarzenie to było adresowane dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska zorganizowano wraz z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Targi wod-kan Bydgoszcz są najważniejszym w kraju oraz jednym z największych w Europie  wydarzeń organizowanych dla przedstawicieli branży. […]

Read more

Abstract Warsaw 2020

Wzór abstraktów już dostępny!

Read more

Call for papers Warsaw 2020

Call for papers

Read more

Call for papers Warsaw 2017

Call for papers już dostępny

Read more

Full Paper

Wzór pełnych artykułów już dostępny!

Read more

Abstract

Abstrakt wzór już dostępny!

Read more

Call for papers Cracow

Call for papers już dostępny    

Read more