Oddział IWA Polska został powołany z inicjatywy naukowców z Politechniki Gdańskiej. Członkami Komitetu Narodowego IWA Polska są wieloletnimi członkowie IWA reprezentujący środowisko naukowe, jak i branżę wodno-ściekową na arenie międzynarodowej. Po więcej informacji zapraszamy do biuletynu.