Statut IWA Polska

Komitet Narodowy IWA stanowi Zarząd IWA POLSKA

IWA POLSKA jest złożone z (Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Członków Zarządu IWA POLSKA, Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków zrzeszonych w stowarzyszeniu) reprezentujących silny głos polskiej branży w międzynarodowej gospodarce wodno-ściekowej. Będąc członkiem Komitetu Narodowego IWA POLSKA uzyskuje się następujące prawa i obowiązki:

At conference

 

        Statut – więcej wkrótce!