Accommodation / Nocleg

The conference fee does not include accommodation. Information about convenient places of accommodation is given below.

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów zakwaterowania. Informację komitetu organizacyjnego nt. dostępnych miejsc zakwaterowania zamieszczono poniżej.

[table id=acmd_tab /]

[ultimate_maps id=”1″]