Conference fee / Opłata konferencyjna

Students, PhD and other YWP (up to 35 years old):

  • IWA members – 450 PLN / 105 €
  • non IWA members – 600 PLN / 145 €

Studenci, doktoranci oraz pozostali młodzi naukowcy (do 35 roku życia)

  • Członkowie IWA – 450 PLN
  • pozostali – 600 PLN

Academic (+35 years old) and Industrial Participants:

  • IWA members – 450 PLN / 105 €
  • non IWA members – 700 PLN / 165 €

Pozostali uczestnicy ( >35 roku życia)

  • Członkowie IWA – 450 PLN
  • pozostali – 700 PLN

Registration fee includes: conference proceedings, coffee breaks and lunches. The additional costs such as accommodation, transportation, visa and insurance are not included in the registration fee.

Opłata konferencyjna zawiera: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunche. Dodatkowe koszty, takie jak zakwaterowanie, transport, wizy i ubezpieczenie nie są wliczone w opłatę konferencyjną.

Payment details: / Dane do przelewu:

Bank transfer in polish złoty (PLN) to: / Przelew bankowy w zł:

Recipient’s name: / Nazwa odbiorcy:
Address: / Adres:
Bank Name: / Nazwa banku:
IBAN: / Nr rachunku:
Transfer title: / Tytułem:

BIC: / Kod BIC:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00 – 661 Warszawa
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
PL 86 1240 2092 9522 1110 0100 0000
IWA Young, name of the conference participants. / IWA Young, imię i nazwisko uczestnika.
PKOP PL PW