General information / Informacje ogólne

The first Conference of the International Water Association IWA for young scientists in Poland, scheduled for 12-13 September 2017, Cracow

The international organization IWA (the International Water Association) represented by the IWA Poland and a YWP (Young Water Professionals) invites you to the first national conference entitled: “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” addressed mainly to young researchers and professionals. Conference 1st Polish IWA Young Water Professionals Conference will be held at the Faculty of Environmental Engineering Cracow (Warszawska Street 24, Cracow) on 12-13 September 2017. The conference YWP is organized by the International Water Association (IWA) IWA POLAND and Cracow University of Technology , in cooperation with the accompanying University and many other partners (for more information see annex below).

Call for Paper – IWA YWP Cracow – English

For years, this unique scientific event is accompanied by the idea of expanding cooperation with as many partners around the world, and above all, from our country and the region of Eastern and Central Europe. The organizers invite you to join in activities to promote this idea – especially Polish specialists from the world of research and industry. In recent years, the conferences IWA YWP in our region of Europe was attended by over 1000 participants from 56 countries of the world.

Our venue is located in the heart of the City is accessible by tram, bus and car.

Pierwsza Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego IWA dla młodych naukowców w Polsce zaplanowana, 12-13 września 2017, Kraków

Międzynarodowa organizacja IWA (The International Water Association) reprezentowana przez IWA Polska i grupę YWP (Young Water Professionals) zaprasza na pierwszą krajową konferencję pt. „Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” skierowaną głównie do młodych naukowców i specjalistów z branży. Konferecncja 1st IWA Polish Young Water Professionals Conference odbędzie się w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24, Kraków) w dniach 12-13 września 2017. Konferencja YWP organizowana jest przez International Water Association (IWA), IWA POLSKA i Politechnikę Krakowską, przy współudziale towarzyszących Uczelni oraz wielu innych partnerów (więcej informacji w poniższym załączniku).

Call for Paper – IWA YWP Cracow – English

Od lat temu wyjątkowemu wydarzeniu naukowemu towarzyszy idea poszerzenia współpracy o jak największą liczbę partnerów z całego świata, a przede wszystkim z naszego kraju oraz rejonu Wschodniej i Centralnej Europy. Organizatorzy zachęcają do włączenia się w działania promujące tę ideę – w szczególności specjalistów z Polski reprezentujących świat nauki i przemysłu. W ciągu ostatnich lat w konferencjach IWA YWP w naszym regionie Europy uczestniczyło ponad 1000 uczestników z 56 krajów świata.

Miejsce konferencji znajduje się w centrum miasta, gdzie można dojechać tramwajem, autobusem i samochodem.

Organising Committee

Chairman: D.Sc. M. Cimochowicz – Rybicka (Cracow University of Technology)
Co-Chairman: Dr J. Drewnowski (Gdańsk University of Technology)

 Committee members:

J. Górka (Cracow University of Technology)
D. Łomińska (Cracow University of Technology)
T. Orliński (Cracow University of Technology)
B. Wilk (Cracow University of Technology)
J. Kwaśny (Cracow University of Technology)
W. Wójcik (Cracow University of Technology)
Z. Podraza (Cracow University of Technology)
G. Zemełka (Cracow University of Technology)
A. Młyńska (Cracow University of Technology)
M. Orłowska-Szostak (Gdansk University of Technology)
P. Kowal (Gdańsk University of Technology)
D. Sobotka (Gdańsk University of Technology)
K. Wiśniewski (Gdańsk University of Technology)
Dr K. Janiak (Wrocław University of Technology)
Dr S. Miodoński (Wrocław University of Technology)
M. Muszyński-Huhajło (Wrocław University of Technology)
Dr M. Szlachta (Wrocław University of Technology)
M. Wolf (Wrocław University of Technology)
P. Wójtowicz (Wrocław University of Technology)
M. Tomaszewski (Silesian University of Technology)
E. Kilian – Błażejewska (Silesian University of Technology)
M. Mrowiec (Czestochowa University of Technology)
J. Kujawska (Lublin University of Technology)
J. Bylka (Poznan University of Technology)
K. Jaszczyszyn (Poznan University of Technology)
A. Garlicka (Warsaw University of Technology)
P. Augustyniak (Warsaw University of Technology)
E. Szatyłowicz (Bialystok University of Technology)

 

Scientific Committee:

Chairman: D.Sc. S. Rybicki (Cracow University of Technology)
Co-Chairman: Prof. J. Mąkinia (Gdańsk University of Technology)

Commitee members:

Prof. A.M. Anielak (Cracow University of Technology)
Prof. L. Dzienis (Bialystok University of Technology)
Prof. M. Kabsch-Korbutowicz (Wrocław University of Technology)
Prof. J. Pawełek (Cracow University of Agriculture)
Prof. M. Sozański (Poznan University of Technology)
Prof. J. Surmacz-Górska (Silesian University of Technology)
Prof. T. Traczewska (Wrocław University of Technology)
D.Sc. M. Banaś (Cracow AGH University of Technology)
D.Sc. T. Bergel (Cracow University of Agriculture)
D.Sc. S. Ciesielski (University of Warmia and Mazury)
D.Sc. M. Cimochowicz-Rybicka (Cracow University of Technology)
D.Sc. K. Czerwionka (Gdańsk University of Technology)
D.Sc. M. Dębowski (University of Warmia and Mazury)
D.Sc. Z. Dymaczewski (Poznan University of Technology)
D.Sc. M. Gajewska (Gdańsk University of Technology)
D.Sc. J. Królikowska (Cracow University of Technology)
Dr G. Łagód (Lublin University of Technology)
D.Sc. A. Montusiewicz (Lublin University of Technology)
D.Sc. E. Neczaj (Czestochowa University of Technology)
D.Sc. A. Postawa (Cracow AGH University of Science and Technology)
D.Sc. A. Pruss (Poznan University of Technology)
D.Sc. I. Skoczko (Bialystok University of Technology)
D.Sc. M. Włodarczyk-Makuła (Czestochowa University of Technology)
D.Sc. E. Zielewicz (Silesian University of Technology)
D.Sc. M. Żubrowska-Sudoł (Warsaw University of Technology)
D.Sc. K. Chmielowski (Cracow University of Agriculture)

 

 Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: dr hab. inż. M. Cimochowicz – Rybicka, prof. PK (Politechnika Krakowska)
Współprzewodniczący: Dr J. Drewnowski (Politechnika Gdańska)

Członkowie komitetu:

J. Górka (Politechnika Krakowska)
D. Łomińska (Politechnika Krakowska)
T. Orliński (Politechnika Krakowska)
B. Wilk (Politechnika Krakowska)
J. Kwaśny (Politechnika Krakowska)
W. Wójcik (Politechnika Krakowska)
Z. Podraza (Politechnika Krakowska)
G. Zemełka (Politechnika Krakowska)
A. Młyńska (Politechnika Krakowska)
M. Orłowska-Szostak (Politechnika Gdańska)
P. Kowal (Politechnika Gdańska)
D. Sobotka (Politechnika Gdańska)
K. Wiśniewski (Politechnika Gdańska)
Dr K. Janiak (Politechnika Wrocławska)
Dr S. Miodoński (Politechnika Wrocławska)
M. Muszyński-Huhajło (Politechnika Wrocławska)
Dr M. Szlachta (Politechnika Wrocławska)
M. Wolf (Politechnika Wrocławska)
P. Wójtowicz (Politechnika Wrocławska)
M. Tomaszewski (Politechnika Śląska)
E. Kilian – Błażejewska (Politechnika Śląska)
M. Mrowiec (Politechnika Częstochowska)
J. Kujawska (Politechnika Lubelska)
J. Bylka (Politechnika Poznańska)
K. Jaszczyszyn (Politechnika Poznańska)
A. Garlicka (Politechnika Warszawska)
P. Augustyniak (Politechnika Warszawska)
E. Szatyłowicz (Politechnika Białostocka)

 

Komitet Naukowy:

Przewodniczący: dr hab. inż. S. Rybicki (Politechnika Krakowska)
Współprzewodniczący: Prof. J. Mąkinia (Politechnika Gdańska)

Członkowie komitetu:

Prof. A.M. Anielak (Politechnika Krakowska)
Prof. L. Dzienis (Politechnika Białostocka)
Prof. M. Kabsch-Korbutowicz (Politechnika Wrocławska)
Prof. J. Pawełek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Prof. M. Sozański (Politechnika Poznańska)
Prof. J. Surmacz-Górska (Politechnika Śląska)
Prof. T. Traczewska (Politechnika Wrocławska)
Dr hab. inż. M. Banaś (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Dr hab. inż. T. Bergel (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Dr hab. inż. S. Ciesielski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr hab. inż. M. Cimochowicz-Rybicka (Politechnika Krakowska)
Dr hab. inż. K. Czerwionka (Politechnika Gdańska)
Dr hab. inż. M. Dębowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr hab. inż. Z. Dymaczewski (Politechnika Poznańska)
Dr hab. inż. M. Gajewska (Politechnika Gdańska)
Dr hab. inż. J. Królikowska (Politechnika Krakowska)
Dr G. Łagód (Politechnika Lubelska)
Dr hab. inż. A. Montusiewicz (Politechnika Lubelska)
Dr hab. inż. E. Neczaj (Politechnika Częstochowska)
Dr hab. inż. A. Postawa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Dr hab. inż. A. Pruss (Politechnika Poznańska)
Dr hab. inż. I. Skoczko (Politechnika Białostocka)
Dr hab. inż. M. Włodarczyk-Makuła (Politechnika Częstochowska)
Dr hab. inż. E. Zielewicz (Politechnika Śląska)
Dr hab. inż. M. Żubrowska-Sudoł (Politechnika Warszawska)
Dr hab. inż. K. Chmielowski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)