IWA YWP Programme first time in POLAND – was a big success!!!

8th Eastern European Young Water Professionals Conference, 11-14 May 2016 in Gdańsk

Galeria

Siłą napędową dla stworzenia stowarzyszenia IWA w Polsce stała się organizowana konferencja, w 2016 roku, dzięki staraniom przedstawicieli Politechniki Gdańskiej: prof. dr. hab. inż. Jacka Mąkini i dr. inż. Jakuba Drewnowskiego,  The Eastern European Young Water Professional Conference.  Międzynarodowa organizacja IWA reprezentowana przez grupę YWP (Young Water Professionals) przygotowała wspólnie z przedstawicielami z IWA Polska, już VIII edycję z kolei Międzynarodowej Konferencji pt. ,,Leaving the Ivory Tower – Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector” skierowaną głównie dla młodych naukowców i specjalistów z branży. W ciągu ostatnich lat konferencje IWA YWP zorganizowane zostały m in.: w Mińsku – 2009 r., Moskwie – 2010 r., Almaty – 2011 r., Sankt Petersburgu – 2012 r., Kijowie – 2013 r., Stambule – 2014 r. i wzięło w nich udział blisko 1000 uczestników z 55 krajów świata. W 2015 roku konferencja odbyła się w Belgradzie (Serbia), natomiast po raz pierwszy w Polsce miała miejsce w Gdańsku w dniach 11–14 maja 2016 r.

To wydarzenie było znakomitą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodymi i doświadczonymi przedstawicielami branży. W konferencji wzięło udział prawie 200 uczestników z Polski i pozostałych 14 krajów z regionu Zachodniej i Środkowo-Wschodniej Europy, a nawet Azji Ameryki Południowej czy USA. Uczestnicy reprezentowali bardzo szerokie spektrum instytucji tj.: uczelnie wyższe, instytucje badawcze, przedsiębiorstwa odpowiadające za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, firmy prywatne i organizacje non-profit. Całe wydarzenie uświetniła wizyta znakomitych gości m.in.prezydenta IWA Helmuta Kroissa, b. dyrektora IWA Europy Środkowo-Wschodniej Florina Ilnescu, zastępcy prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej Andrzeja Bojanowskiego oraz prezesa Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. Jerzego Błażejowskiego. Głównym mottem konferencji było: „Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector”, czyli pokonywanie barier pomiędzy nauką a przemysłem, teorią a praktyką. Stąd też, tak istotnym dla organizatorów stało się zgromadzenie wszystkich zainteresowanych podmiotów z sektora gospodarki wodnej i pokazanie im, jak poprzez zaangażowanie, twórcze idee i entuzjazm młodych naukowców, możliwe staje się kreowanie rozwoju branży poprzez realizację wspólnych projektów.

Galeria    Galeria

W ramach konferencji zaprezentowane zostały badania, innowacje, studia przypadków, pilotaże oraz inne nowoczesne rozwiązania i modernizacje związane m.in. z: zarządzaniem zasobami wodnymi, zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków, gospodarką osadami ściekowymi. Poza oficjalną częścią konferencji na uczestników czekało wiele atrakcji w tym m.in. wizyta i uroczysta kolacja w Europejskim Centrum Solidarności, zwiedzanie Starego Miasta, kolacja na statku Czarna Perła oraz branżowe warsztaty i wycieczka techniczna do oczyszczalni Gdańsk-Wschód. Pełen raport dostępny poniżej:

     Report 8th IWA YWP Gdansk 2016

Od lat temu wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszy idea poszerzenia współpracy o jak największą liczbę partnerów z całego świata, a przede wszystkim naszego kraju oraz rejonu Wschodniej i Centralnej Europy. Zarząd IWA POLSKA zachęca do włączenia się w działania promujące tę ideę, w szczególności specjalistów z Polski reprezentujących świat nauki i przemysłu, aby podkreślić szczególną rangę tej konferencji, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej oraz wypełnić jej najważniejsze przesłanie ,,Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector”.

Konferencja IWA YWP w Gdańsku przyniosła korzyści wszystkim Uczestnikom ze względu na swój międzynarodowy charakter i  reprezentowany dotychczas wysoki poziom naukowy. Ponadto udział  w tym wydarzeniu przyczynił się do większej promocji zarówno samej konferencji jak i stowarzyszenia IWA oraz jego wizerunku w naszym kraju. Konferencja była również wspaniałą okazją do zbudowania silnych relacji między naukowcami/partnerami w kraju i zagranicą oraz szansą na utworzenie IWA POLSKA, w tym grupy YWP.

Materiały konferencyjne 8th Eastern European Young Water Professionals Conference

    Book of_abstracts IWA YWP Gdańsk 2016

 

To jednak był dopiero początek działań IWA YWP w Polsce, ponieważ w dniach 12 – 13 września 2017 r. w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24, Kraków) odbędzie się 1st IWA Polish Young Water Professionals Conference. Konferencja organizowana jest przez International Water  Association (IWA), IWA POLSKA i Politechnikę Krakowską, przy współudziale towarzyszących  Uczelni oraz wielu innych partnerów (więcej informacji już wkrótce).