Conference payment / Opłata konferencyjna

Registration fee

Early Bird (before 30 June 2017)

Students, PhD and YWP (up to 35 years old):

 • IWA members – 400 PLN
 • Non IWA members IWA – 550 PLN

 

Academic (+35 years old) and Industrial Participants:

 • IWA members – 400 PLN
 • Non IWA members – 650 PLN

 

Accompanying person – 100 PLN

 

Regular (1 July 2017 – 1 September 2017)

Students, PhD and YWP (up to 35 years old):

 • IWA members – 500 PLN
 • Non IWA members IWA – 650 PLN

Academic (+35 years old) and Industrial Participants:

 • IWA members – 500 PLN
 • Non IWA members – 750 PLN

.
.

Accompanying person – 150 PLN

 

Registration fee includes: conference proceedings, coffee breaks and lunches.

The additional costs such as accommodation, transportation, visa and insurance are not included in the registration fee.

For all questions: iwa.ywp.poland@gmail.com

 

Payment details:

Payments should be made by bank transfer to the following account:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Bank Name: Alior Bank Spółka Akcyjna
IBAN: PL 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Transfer title: IWA_KRAKÓW_2017
BIC: ALBPPLPW

The bank transfer should bear the name of the conference participants.

We kindly inform you that payments to the previous account number
(11 1060 0076 0000 3210 0013 7340) are accepted.

Opłata za rejestrację

Przedpłata (przed 30 czerwca 2017)

Studenci, doktoranci i YWP (do 35 roku życia):

 • członkowie IWA – 400 PLN
 • niezarejestrowani członkowie IWA – 550 PLN

 

Naukowcy (powyżej 35 roku życia) i uczestnicy przemysłowi:

 • członkowie IWA – 400 PLN
 • niezarejestrowani członkowie IWA – 650 PLN

 

Osoba towarzysząca – 100 PLN

 

Cena regularna (1 lipiec 2017 – 1 wrzesień 2017)

Studenci, doktoranci i YWP (do 35 roku życia):

 • członkowie IWA – 500 PLN
 • niezarejestrowani członkowie IWA – 650 PLN

Pracownicy jednostek naukowych (powyżej 35 roku życia) i Przedstawiciele podmiotów gospodarczych:

 • członkowie IWA – 500 PLN
 • niezarejestrowani członkowie IWA – 750 PLN

 

Osoba towarzysząca – 150 PLN

 

Opłata rejestracyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.

Dodatkowe koszty, takie jak: zakwaterowanie, transport, wizy i ubezpieczenia nie są wliczone w opłatę rejestracją.

Wszystkie pytania proszę kierować na adres: iwa.ywp.poland@gmail.com

 

Dane do przelewu:

Opłaty prosimy dokonywać na konto:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Nazwa banku: Alior Bank Spółka Akcyjna
IBAN: PL 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

Tytuł przelewu: IWA_KRAKÓW_2017
BIC: ALBPPLPW

Przelew bankowy musi zawierać nazwę uczestników konferencji.

Informujemy, że wpłaty na poprzedni nr konta
(11 1060 0076 0000 3210 0013 7340) są również akceptowane.