News

 

 


Booking accommodation

.
All conference participants from outside the Cracow, who are interested in accommodation  September 11-13,  2017, are kindly requested to make a hotel reservation in advance.

The list of proposed hotels and their address data are available in the ACCOMMODATION section.

Rezerwacja miejsc noclegowych

Wszystkich uczestników konferencji spoza Krakowa, którzy są zainteresowani zakwaterowaniem w dniach 11-13 września 2017, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji miejsc noclegowych.

Propozycje miejsc wraz z danymi adresowymi, w których możecie Państwo rezerwować noclegi dostępne są w zakładce ACCOMMODATION.


ATTRACTIONS

During the conference we would like to invite you to 2 trips:

  • Historical

12th September 2017 r. 19:00 – 21:00  – „Cracow by night” – Sightseeing Underground Market – an amazing, delightful and mysterious part of Historical Museum of Cracow (additionally paid 15 PLN/pers. during the conference fee)

  • Technical

13th September 2017 r. 14:00 – 17:00 – Sightseeing Ecological Waste Incinerator in Cracow (additionally paid 10 PLN/pers. during the conference fee)

Podczas konferencji zapraszamy na 2 wycieczki:

  • Historyczną

12 września 2017 r. 19:00 – 21:00  – „Cracow by night” – Zwiedzanie podziemnego Rynku  – niesamowita, zachwycająca i tajemnicza część Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (dodatkowo płatne 15 PLN/os. przy opłacie konferencyjnej)

  • Techniczną

13 września 2017 r. 14:00  – 17:00 – Zwiedzanie Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie (dodatkowo płatne 10 PLN/os. przy opłacie konferencyjnej)


 FOR MORE INFORMATION TAKE A LOOK ON OUR WEBSITE

https://iwa-ywp.pl/

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

https://iwa-ywp.pl/