Rozwój IWA i YWP w Polsce

Oddział IWA Polska został powołany z inicjatywy naukowców z Politechniki Gdańskiej. Członkami Komitetu Narodowego IWA Polska są wieloletnimi członkowie IWA reprezentujący środowisko naukowe, jak i branżę wodno-ściekową na arenie międzynarodowej. Po więcej informacji zapraszamy do biuletynu.

Read more

IWA Conference WWRR, Poznań, 10–13 kwietnia 2022

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję IWA Wastewater, Water and Resource Recovery (WWRR) 2022 organizowaną przez Politechnikę Poznańską.  Z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną, po wnikliwych dyskusjach, komisja konferencji zdecydowała się na przeprowadzenie konferencji w pełni on-line. Więcej informacji na stronie konferencji https://wwrr.put.poznan.pl/

Read more

IWA YWP 2020

2ND IWA POLISH YOUNG WATER PROFESSIONALS CONFERENCE: EMERGING TECHNOLOGIES IN WATER AND WASTEWATER SECTOR W dniach 12-14 lutego 2020 roku w nowoczesnej przestrzeni Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się 2nd IWA Polish Young Water Professionals Conference: Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector (IWA YWP Warsaw 2020) zorganizowana przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i […]

Read more