IWA YWP 2020 Warsaw Contest for the best presentation!

The winner of the IWA YWP contest in Warsaw will receive as a reward free participation (exemption from the conference fee) during the next IWA YWP conference to be held in Riga. Zwycięzca konkursu IWA YWP w Warszawie na najlepszą prezentację, otrzyma w nagrodę bezpłatny udział (zwolnienie z opłaty konferencyjnej) podczas następnej konferencji IWA YWP […]

Read more

Abstract Warsaw 2020

Wzór abstraktów już dostępny!

Read more

Call for papers Warsaw 2020

Call for papers

Read more