Wydarzenia

Aktualne wydarzenia IWA na świecie:

    IWA Events

Ostatnie konferencje IWA w Polsce:

18-21 maja 2015, Gdańsk

IWA „Nutrient Removal and Recovery” czyli naukowcy o oczyszczaniu ścieków

Międzynarodowa konferencja z cyklu „Nutrient Removal and Recovery” zorganizowana przez Politechnikę Gdańską we współpracy z International Water Association (IWA). Naukowcy z całego świata dyskutowali o zagadnieniach związanych z usuwaniem i odzyskiem związków biogennych z oczyszczanych ścieków komunalnych.

Relacja fotograficzna z konferencji dostępna jest na stronie:

www.pg.edu.pl/fotogaleria/iwa-nrr

 

11-14 maja 2016, Gdańsk

Konferencja IWA dla młodych profesjonalistów z branży wodno-ściekowej odbyła się na PG

Galeria

 

Relacja fotograficzna z konferencji dostępna jest poniżej

See PG links

 

4-9 września 2016, Gdańsk

Relacja z konferencji IWA Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control

Międzynarodowa konferencja z cyklu „Systemy hydrofitowe w kontroli zanieczyszczeń wód”, odbyła się w Gdańsku w dniach 4-9 września w Europejskim Centrum Solidarności.

 

Tematyka konferencji

Tematyka tegorocznej konferencji skupiała się wokół systemów hydrofitowych, które służą szeroko pojętej ochronie wód. Na świecie budowane są od ok. pięćdziesięciu lat (w Polsce od ponad trzydziestu lat). Jednak losy systemów hydrofitowych w Polsce na przestrzeni lat, były bardzo zmienne. Początkowo budowane bez przestrzegania podstawowych zasad inżynierskich (co w konsekwencji przyczyniało się do negatywnej oceny tych obiektów), aż do ponownego zainteresowania tymi rozwiązaniami w ostatnim dziesięcioleciu. Do roku 2005 powstało w Polsce szacunkowo ponad 2000 takich obiektów (głównie do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących od mniej niż 200 mieszkańców).

Podczas 5 dni konferencji, poza zastosowaniem systemów hydrofitowych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów, poruszono również tematy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi oraz usuwania zanieczyszczeń specyficznych m.in.: Trwałych Związków Organicznych (TZO) i farmaceutyków.

Więcej na stronach: http://icws2016.org/

http://blizejzrodel.pl/ oraz http://www.giwk.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z galerią foto na stronie:

https://www.facebook.com/BlizejZrodel/posts/561744240676390