Key dates / Terminy organizacyjne

ENPLDate
(yyyy-mm-dd)
Abstracts submission openingPoczątek okresu nadsyłania abstraktów2019-06-01
Deadline for abstracts submissionTermin nadsyłania abstraktów2019-08-18*
Extended deadline for abstracts submission
Wydłużony termin nadsyłania abstraktów 2019-10-27
Notification of acceptance registration opensInformacja o zaakceptowaniu zgłoszenia, otwarcie rejestracji2019-11-08**
Submission of full papersTermin nadsyłania pełnych artykułów2019-12-08***
Registration closes, deadline for registration feeZamknięcie rejestracji uczestników, termin uiszczenia opłaty konferencyjnej2020-01-26
*)The abstracts should be send via this form Streszczenia należy przesyłać za pośrednictwem tego formularza
**)The submitted abstracts will be peer reviewedNadesłane abstrakty zostaną zweryfikowane
***)If a paper is selected for the conference proceedings, a full manuscript (max. 8 pages) must be submitted to the Organising Committee via e-mail:Jeżeli referat zostanie wybrany do zamieszczenia w materiałach konferencyjnych, pełny tekst referatu (max 8 stron) należy składać do Komitetu Organizacyjnego poprzez e-mail:2ywp.conference(a)gmail.com
(a) → @