Conference fee / Opłata konferencyjna

Students, PhD and other YWP (up to 35 years old):

  • IWA members – 450 PLN
  • non IWA members – 600 PLN

Studenci, doktoranci oraz pozostali młodzi naukowcy (do 35 roku życia)

  • Członkowie IWA – 450 PLN
  • pozostali – 600 PLN

Academic (+35 years old) and Industrial Participants:

  • IWA members – 450 PLN
  • non IWA members – 700 PLN

Pozostali uczestnicy ( >35 roku życia)

  • Członkowie IWA – 450 PLN
  • pozostali – 700 PLN

Registration fee includes: conference proceedings, coffee breaks and lunches. The additional costs such as accommodation, transportation, visa and insurance are not included in the registration fee.

Opłata konferencyjna zawiera: materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunche. Dodatkowe koszty, takie jak zakwaterowanie, transport, wizy i ubezpieczenie nie są wliczone w opłatę konferencyjną.

Payment details:

Coming soon

Dane do przelewu:

Dostępne wkrótce