Accommodation / Nocleg

The conference fee does not include accommodation. Information about convenient places of accommodation is given below.

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów zakwaterowania. Informację komitetu organizacyjnego nt. dostępnych miejsc zakwaterowania zamieszczono poniżej.

Hotel's name
Nazwa hotelu
Standard
Link
OSIR Polna***PL
MDM***EN, PL
Metropol***EN, PL
Novotel****EN, PL