Accommodation / Nocleg

The conference fee does not include accommodation. The organizing committee will recommend convenient places of accommodation soon.

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów zakwaterowania. Komitet organizacyjny wkrótce zamieści informację nt. dostępnych miejsc zakwaterowania.