Conference payment / Opłata konferencyjna

Registration fee

Early Bird (before 30 June 2017)

Students, PhD and YWP (up to 35 years old):

 • IWA members – 400 PLN
 • Non IWA members IWA – 550 PLN

 

Academic (+35 years old) and Industrial Participants:

 • IWA members – 400 PLN
 • Non IWA members – 650 PLN

 

Accompanying person – 100 PLN

 

Regular (1 July 2017 – 12 September 2017)

Students, PhD and YWP (up to 35 years old):

 • IWA members – 500 PLN
 • Non IWA members IWA – 650 PLN

Academic (+35 years old) and Industrial Participants:

 • IWA members – 500 PLN
 • Non IWA members – 750 PLN

 

Accompanying person – 150 PLN

 

Registration fee includes: conference proceedings, coffee breaks and lunches.

The additional costs such as accommodation, transportation, visa and insurance are not included in the registration fee.

For all questions: iwa.ywp.poland@gmail.com

 

Payment details:

Payments should be made by bank transfer to the following account:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Bank Name: Alior Bank Spółka Akcyjna
IBAN: PL 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

Transfer title: IWA_KRAKÓW_2017
BIC: ALBPPLPW

The bank transfer should bear the name of the conference participants.

Opłata za rejestrację

Przedpłata (przed 30 czerwca 2017)

Studenci, doktoranci i YWP (do 35 roku życia):

 • członkowie IWA – 400 PLN
 • niezarejestrowani członkowie IWA – 550 PLN

 

Naukowcy (powyżej 35 roku życia) i uczestnicy przemysłowi:

 • członkowie IWA – 400 PLN
 • niezarejestrowani członkowie IWA – 650 PLN

 

Osoba towarzysząca – 100 PLN

 

Cena regularna (1 lipiec 2017 – 12 wrzesień 2017)

Studenci, doktoranci i YWP (do 35 roku życia):

 • członkowie IWA – 500 PLN
 • niezarejestrowani członkowie IWA – 650 PLN

Naukowcy (powyżej 35 roku życia) i uczestnicy przemysłowi:

 • członkowie IWA – 500 PLN
 • niezarejestrowani członkowie IWA – 750 PLN

 

Osoba towarzysząca – 150 PLN

 

Opłata rejestracyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.

Dodatkowe koszty, takie jak: zakwaterowanie, transport, wizy i ubezpieczenia nie są wliczone w opłatę rejestracją.

Wszystkie pytania proszę kierować na adres: iwa.ywp.poland@gmail.com

 

Dane do przelewu:

Opłaty prosimy dokonywać na konto:

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Nazwa banku: Alior Bank Spółka Akcyjna
IBAN: PL 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

Tytuł przelewu: IWA_KRAKÓW_2017
BIC: ALBPPLPW

Przelew bankowy musi zawierać nazwę uczestników konferencji.