Kontakt

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska
Katedra Technologii Środowiskowych

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak

Telefon:   +48 12 628 3069     (Kierownik Katedry)
Telefon:   +48 12 628 2830     (Sekretariat)

Fax:           +48 12 628 3114      (Kierownik Katedry)
Fax:           +48 12 628 2042      (Sekretariat)

e-mail:    aanielak@pk.edu.pl

www:     www.pk.edu.pl
www:     www.archeany.pl

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Inżynierii Sanitarnej

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Telefon:   +48 58 347 1954     (Kierownik Katedry)
Telefon:   +48 58 347 2421     (Sekretariat)

Fax:           +48 58 347 2421

e-mail:    jmakinia@pg.gda.pl

www:      www.pg.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za konferencję IWA YWP:

dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK

e-mail:    mcrybicka@pk.edu.pl

Telefon:   +48 12 628 2865

Przewodniczący IWA YWP w Polsce:

dr inż. Jakub Drewnowski

e-mail:    jdrewnow@pg.gda.pl

Telefon:   +48 58 348 6362

 

Już dziś możesz zostać członkiem IWA – the power of the network!

 

Platforma IWA-CONNECT.ORG daje nieograniczone możliwości – dołącz nawet jeśli nie jesteś członkiem IWA! 

Join IWA Connect, even if you are not an IWA member!