Conference fee / Opłata konferencyjna

Registration fee

Early Bird

Students, PhD and YWP (up to 35 years old):

 • IWA members –
 • Non IWA members IWA –

 

Academic (+35 years old) and Industrial Participants:

 • IWA members –
 • Non IWA members –

 

Accompanying person –

 

Regular

Students, PhD and YWP (up to 35 years old):

 • IWA members –
 • Non IWA members IWA –

Academic (+35 years old) and Industrial Participants:

 • IWA members –
 • Non IWA members –

.
.

Accompanying person –

 

Registration fee includes: conference proceedings, coffee breaks and lunches.

The additional costs such as accommodation, transportation, visa and insurance are not included in the registration fee.

For all questions:

 

Payment details:

Payments should be made by bank transfer to the following account:

 

Bank Name:
IBAN:

Transfer title:
BIC:

The bank transfer should bear the name of the conference participants.

 

Opłata za rejestrację

Przedpłata

Studenci, doktoranci i YWP (do 35 roku życia):

 • członkowie IWA –
 • niezarejestrowani członkowie IWA –

 

Naukowcy (powyżej 35 roku życia) i uczestnicy przemysłowi:

 • członkowie IWA –
 • niezarejestrowani członkowie IWA –

 

Osoba towarzysząca –

 

Cena regularna

Studenci, doktoranci i YWP (do 35 roku życia):

 • członkowie IWA –
 • niezarejestrowani członkowie IWA –

Pracownicy jednostek naukowych (powyżej 35 roku życia) i Przedstawiciele podmiotów gospodarczych:

 • członkowie IWA –
 • niezarejestrowani członkowie IWA –

 

Osoba towarzysząca –

 

Opłata rejestracyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.

Dodatkowe koszty, takie jak: zakwaterowanie, transport, wizy i ubezpieczenia nie są wliczone w opłatę rejestracją.

Wszystkie pytania proszę kierować na adres:

 

Dane do przelewu:

Opłaty prosimy dokonywać na konto:

 

Nazwa banku:
IBAN:

Tytuł przelewu:
BIC:

Przelew bankowy musi zawierać nazwę uczestników konferencji.