Key dates

Coming soon

Wkrótce


Registration opens

 

Deadline for abstracts submissions

The abstracts should be
send via e-mail:

Notification of acceptance

The submitted abstracts
will be peer reviewed.

Deadline for submission of full papers

If a paper is selected
for the conference
proceedings,
a full manuscript
(max. 8 pages) must be
submitted to the
Organising Committee
via e-mail:

Registration closes


Terminy organizacyjne

 

Otwarcie rejestracji

 

Ostateczny termin przesłania abstraktów

Streszczenia należy przesyłać
za pośrednictwem
poczty e-mail:

Powiadomienie o akceptacji

Nadesłane abstrakty
zostaną zweryfikowane.

Ostateczny termin przesłania pełnych tekstów referatów

Jeżeli referat zostanie wybrany do zamieszczenia
w materiałach konferencyjnych, pełny tekst referatu (max 8 stron) należy składać do Komitetu Organizacyjnego
poprzez e-mail:

Zamknięcie rejestracji